RED "DE HOND KAN DE WAS DOEN"

MOET IK STRAKS DE WW IN?

 

 

GROOT SUCCES INZAMELING

AKTIE 1-7 OKTOBER 

De hond moet de was kunnen blijven doen

 

Allemaal heel hartelijk dank voor uw bijdrage

 

NOG GEEN MEDIA A.U.B.

 

Kijk vooral ook op de website van 

Stichting "De hond kan de was doen"

voor informatie en uw bijdrage

U kunt uw bijdrage nog steeds storten!

 

Aktie de hond moet de was kunnen blijven doen

 

 www.de-hond-kan-de-was-doen.nl

 

 

 

Bericht: 

vanuit de Stichting 7 oktober

Judith, Marleen, Sanne, Saskia en Erika

instructeurs van de stichting.

Het voorlopige resultaat van de actie: €100.000,- binnen één week!

 

 

De aktie gaat dus heel erg voorspoedig. 

 

Bericht: 

vanuit de Stichting 25 oktober

De stichting is nog in bespreking met de overheid. 

Zodra er meer bekend is 

laten wij het u weten.

 

 

Bericht: 

vanuit de Stichting 26 oktober

Uitkomst gesprek met VWS

 

Gisteren is er een onderhoud geweest met de stichting en VWS.

VWS heeft besloten ons bij te staan. Wij hebben aangetoond geld te kunnen binnenhalen. 

 Wij hebben ook bewezen dat we een sluitend boekingsjaar kunnen afsluiten in januari.

Zij helpen ons nu verder om de in het verleden opgebouwde achterstand in te lossen,

zodat wij een eerlijke kans krijgen ons te bewijzen met een nieuw beleid en bestuur.

Er is een nieuw fondsenwervingplan en er zal voortaan hard gewerkt worden aan publiciteit en sponsor- en fondsenwerving.

Het team en het bestuur zullen verder uitgebreid gaan worden met capabele mensen die verschillende capaciteiten hebben.

Wij zijn heel erg blij dat we verder kunnen, maar ook een nieuwe start kunnen maken.

 

 

Blijf ons nu en in de toekomst steunen a.u.b.

Vrienden van stichting de hond kan de was doen

Rek.nr. 34 58 32 302

t.n.v. G. Avis-Blom

o.v.v. inz. St. de hond kan de was doen

Graag met vermelding van uw naam, adres en woonplaats.

 

 


Mail