Home

 

 

 

Kunt u zich voorstellen, hoe het is, als je door je lichamelijke beperkingen altijd afhankelijk bent van andere mensen in je dagelijks functioneren? En weet u wat een hulphond daarin voor iemand zou kunnen betekenen? En niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen vanaf 12 jaar.

Stelt u zich dat eens voor! Door een hulphond word je weer een stuk zelfstandiger, krijgt  iemand weer veel meer zelfvertrouwen en levenswaarde en heeft er een maatje bij, die dag en nacht, bij allerlei activiteiten kan helpen, zodat je veel minder zorg nodig hebt van je omgeving en van professionele hulpverleners. Ondanks al je beperkingen kun je dan toch van je soms niet gemakkelijke leven genieten en een waardig bestaan hebben. Het moet toch mogelijk zijn, dat deze geweldige vorm van hulpverlening blijft voort bestaan. 

    Wordt u daarom ook een vriend van de club

  “VRIENDEN VAN STICHTING DE HOND KAN DE WAS DOEN”?

 

Stichting ‘De hond kan de was doen’ is in 1999 opgericht. Hiermee werd in Nederland een bijzondere methode om hulphonden op te leiden geďntroduceerd,

nl.  de teamtraining, hetgeen betekent, dat de hulphond

·         niet voor maar door de gebruiker wordt getraind;

·         eigendom is van de gebruiker;

·         wordt getraind op specifieke taken, waar de gebruiker ondersteuning bij wenst;

·         in de thuissituatie wordt getraind.

Het echte maatwerk dus, onder deskundige begeleiding.

De hulphond helpt iemand met een lichamelijke handicap bij de dagelijkse activiteiten. De hond doet dingen die het baasje zelf niet (meer) kan of die te veel pijn en moeite kosten. De hond pakt bijvoorbeeld dingen van de vloer, draagt deze, haalt ze op of brengt ze weg. Hij kan zelfs helpen met aan- en uitkleden, pakt spullen uit (koel)-kasten, bedient licht- en liftknoppen, opent en sluit deuren, helpt bij opstaan, gaan zitten of liggen, en kan nog veel meer. De hond helpt ook buitenshuis. Hij pakt de boodschappen uit het winkelschap, geeft ze aan of legt ze in het mandje. Bij de kassa geeft hij de portemonnee aan de caissičre. Hij zorgt er met al deze aangeleerde vaardigheden voor, dat mensen met een handicap zelfstandiger door het leven gaan. En dat is een kostbaar goed.

Stichting “De hond kan de was doen” is een non-profit organisatie met ideële doelstelling. De praktische werkzaamheden worden sinds juni 2006 verricht door Hulp-Hondenschool “De Click”. De opleiding van hulphonden kost veel geld. Slechts tweederde van de kosten wordt gedekt door de zorgverzekeraar. Het programma  voor kinderen vanaf 7 jaar, “kindermaatje” genaamd, wordt helemaal niet gesubsidieerd. Dit programma is minder zwaar en de hond wordt ook geen officiële hulphond maar een hulpje voor het kind. De stichting vindt het belangrijk, om ook deze kinderen iets te kunnen bieden. Ze zijn dus afhankelijk van goede gevers en wij willen de stichting daar van harte mee helpen, met uw hulp. Het voortbestaan van deze unieke trainingsmethode ligt in uw handen. Daarom vragen wij u, zich aan te sluiten bij “Vriendenclub Ellen”. Deze club van vrienden is een groep mensen en bedrijven, die het van groot belang vinden, dat de stichting meer bekendheid krijgt en dat zij meer financiële middelen tot haar beschikking krijgt. De eerste 70 vrienden betalen vanaf € 100,-- per jaar. Om de drempel te verlagen betalen nieuwe vrienden vanaf € 25,-- per jaar aan de vriendenclub. Bedrijven  vanaf  € 100,-- per jaar. Wilt u “ De hond kan de was doen” adequaat steunen, maak dan uw bijdrage over naar “Vriendenclub Ellen” op de hierna vermelde rekening. “Vriendenclub Ellen” zal er zorg voor dragen, dat uw bijdrage aan speciale projecten besteed wordt, zoals “Kindermaatje”.     

Het bedrag kunt u over maken op het rekeningnummer  van de penningmeester,

345832302 t.n.v.      G.Avis-Blom inz.St.Hond kan was doen          Hoofddorp.

Graag met vermelding van uw naam, adres en woonplaats.

 

Wordt u daarom ook een vriend van de club

  “VRIENDENCLUB ELLEN" t.b.v. stichting "De hond kan de was doen"?

Interesse voor een folder? Stuur een mail met uw naam en adres

Terug naar

"Vriendenclub Ellen" t.b.v. stichting "De hond kan de was doen"

 

 
Home