Home

Vriendenclub Ellen 

t.b.v.  

Stichting "De hond kan de was doen " 

 

Het verloop van het tweede jaar

 

 

15 mei 2005 - 15 mei 2006 

Een jaar geleden besloten we de vriendenclub t.b.v. stichting "De hond kan de was doen" op te richten. 

Gedurende dit jaar zijn er vele ups en downs geweest binnen de stichting. 

Mooie resultaten zijn er geboekt door het interimbestuur, sponsorwerving kwam goed op gang, grote geldaktie werd een succes, iedereen maakte vele overuren en het geheel was goed op de rit. Door overmacht heeft de stichting echter toch het besluit moeten nemen een andere koers te gaan varen. 

De vriendenclub heeft goed gedraaid en heeft de stichting goed kunnen helpen, denk vooral nog even aan de twee "kindermaatjes". Wij hopen binnenkort weer een "kindermaatje" te mogen sponsoren.

 

Hartelijk dank aan allen die onze vriendenclub gedurende dit jaar gesteund hebben. Om verwarring te voorkomen hebben we onze vriendenclub de naam "Vriendenclub Ellen" gegeven. Dank voor uw deelname aan evenementen en projecten waardoor de stichting, dus het bestuur en het instructie-team een gevoel van "we staan er niet alleen voor" heeft kunnen ervaren. Dank dat u ons werk van de vriendenclub een warm hart toedraagt en ons steunt om het voortbestaan van de stichting, nieuwe opzet, helpt te realiseren en de doorstart van het opleiden van hulphonden met de unieke methode van teamtraining, helpt mogelijk maken, hun belangrijke werk voort te zetten.

 

Op naar het volgende jaar !!

 

Juni 2006

 

 

Juli 2006

 

Overname praktische werkzaamheden 

"De hond kan de was doen"

door (Hulp)Hondenschool "De Click"een feit.

juli 2006

De Click is reeds begonnen met 5 nieuwe teamtrainingen.

Kijkt u ook eens naar hun nieuwe website: www.de-click.nl

 

Augustus 2006

Nieuwsbrief:  2e uitgave augustus 2006

 "Vriendenclub Ellen"  t.b.v. stichting "De hond kan de was doen"

 

September 2006

Deze maand hebben de meeste mensen, die zich bij de vriendenclub hebben aangesloten hun bijdrage voor 2006 gestort  op onze rekening. Hartelijk dank, dat u zo snel hieraan gehoor heeft gegeven na het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij zijn erg blij, dat uw vertrouwen in ons niet veranderd is na de veranderingen bij de stichting. 

Inmiddels draait het bij Hulp-Hondenschool "De Click" erg goed. Naast de bijscholing en jaarlijkse testen van de oud-deelnemers  zijn zij steeds druk op zoek naar goede honden voor nieuwe deelnemers. Zij hebben alweer enige teams kunnen opleiden, die hun diploma gehaald hebben en zijn volop bezig met nieuwe teamtrainingen voor mens met hulphond. 

 

Oktober 2006 

Gelukkig komt er deze maand nog steeds geld binnen voor 2006. Van degene, die hun bijdrage nog niet gedaan hebben, hopen we, dat zij dit alsnog zullen doen. 

 

November 2006 

Vanuit de stichting zijn er 2 verzoeken bij ons binnengekomen, die wij hebben kunnen honoreren. Het gaat om een mevrouw, die een erg goede hond heeft, die erg geschikt is om hulphond te zijn, maar die net niet door de medische keuring gekomen is, zodat zij niet meer in aanmerking kwamen om de officiële opleiding te volgen. Omdat het team al heel hecht was en de hond toch geen heel zwaar werk bij haar hoeft te doen is er besloten, dat deze mevrouw een verkorte opleiding kon gaan doen en dat zij zodoende toch heel veel van de hulp van haar eigen hond gebruik kan gaan maken. 

Een ander probleem deed zich voor bij een mevrouw, die de hoge dierenarts-kosten niet meer kon betalen. De onderzoeken en behandelingen bij de dierenarts waren hoogst-noodzakelijk voor haar hulphond. De verzekering dekt slechts 70% van de kosten en daar deze mevrouw een heel kleine uitkering heeft, besloten wij haar in deze te helpen. 

 

Bij Hulp-Hondenschool "De Click" zijn ze naast de werkzaamheden voor de 50 oud-deelnemers volop bezig met nieuwe teamtrainingen. De aanmeldingen via de zorgverzekeraars begint goed te lopen. Ook voor de komende tijd hebben zich al weer nieuwe deelnemers aangemeld. Er komt steeds meer vraag naar de unieke opleiding, zoals deze bij "De Click" gegeven wordt, omdat deze toch grote voordelen biedt t.o.v. de gewone opleidingen, waarbij je een getrainde hond in bruikleen kunt krijgen. Dit kan voor sommige mensen ook een voordeel kan zijn, als zij de hond niet zelf willen of kunnen opleiden.   |Bij "De Click"  begeleiden ze deskundig de deelnemer, zodat deze zelf haar/zijn eigen hond leert op te leiden op voor haar/hem specifieke taken. Het echte maatwerk dus.  

Er heeft zich ook een "Kindermaatje" aangemeld en wij hopen deze te mogen sponsoren. 

Het nieuwe logo van Hulphondenschool De Click is gerealiseerd. Hierover meer.

December 2006

De vriendenclub mag met voldoening terugkijken op het afgelopen jaar. 

Januari 2007 

De vriendenclub heeft besloten om de drempel voor nieuwe vrienden te verlagen. De eerste 70 vrienden betalen vanaf € 100,-- per jaar. Om de drempel te verlagen betalen nieuwe vrienden vanaf € 25,-- per jaar aan de vriendenclub. Bedrijven  vanaf  € 100,-- per jaar.  

Deze maand is Loes begonnen met de verkorte opleiding bij hulphondenschool De Click, een speciaal project, dat mogelijk is door uw bijdrage aan de vriendenclub. Een eerste verslag van haar kunt u vinden op: Loes.

Februari 2007 

Deze maand krijgt ook het nieuwe kindermaatje de eerste lessen. Hiervan zullen wij u op de hoogte houden, zodra er meer bij ons bekend is. 

Een derde speciale project dat wij hebben kunnen honoreren om te sponsoren krijgt ook deze maand de eerste lessen. Wij hopen ook hiervan binnenkort een eerste verslag te mogen ontvangen 

Maart 2007 

Er zijn momenteel 3 personen met hun hond bezig met een speciale opleiding bij De Click, die wij door uw geweldige steun kunnen sponsoren. Wij zijn hier erg blij mee. 

April 2007

Loes met haar hond Jojo hebben hun verkorte opleiding bij De Click met succes kunnen afronden. Zij hebben heel veel geleerd en Jojo is al voor heel veel hulp inzetbaar door de dag heen. Loes weet nu hoe zij Jojo nog meer vaardigheden kan aanleren. Zij is heel blij, dat "Vriendenclub Ellen" dit voor haar mogelijk heeft kunnen maken. 

Een briefje van Loes en Jojo vindt u op: Loes en Jojo

***********************************************************************

Lukas blijkt een waar natuurtalent en Rinke werkt samen met hem alsof hij nooit anders heeft gedaan. En dan te bedenken dat hij vanaf vorig jaar december nog maar bij hun woont! Naast dat hij voor Lukas heel veel doet is hij ook echt een gezinshond geworden. 

Rinke helpt, na 5 lessen al !!!,  bij het openen/sluiten van deuren, laatjes en koelkast, hij raapt alles op van de grond en pakt spullen van de tafel voor Lukas. Ook trekt hij het dekbed naar Lukas toe als die bij zijn voeteneind ligt. De jas uittrekken is ook geen probleem voor Rinke. Een topteam in de dop!

Mei2007

Een derde speciale project dat wij hebben kunnen honoreren om te sponsoren is Ciska met Lukas (de hond in dit geval). Lukas komt uit het buitenland en is daar niet zo leuk behandeld. Hij krijgt bij Ciska méér dan een tweede kans als hulphond! Zij hebben bij De Click de verkorte opleiding gedaan met een fantastisch vervolg. Ciska met Lukas mogen nu nl. door de goede voortraining toch verder voor de echte teamtraining voor mens en hulphond. 

Wat geweldig, dat door uw steun voor de verkorte opleiding, nu wel het officiële traject gevolgd kan worden.  

 

Inmiddels  heeft "Kindermaatje" Lukas met hulphond Rinke met vlag en wimpel het diploma gehaald.

Juni-Juli-Augustus 

Deze maanden is het rustig geweest. 

De nieuwe nieuwsbrief is in de maak en deze kunt u in september verwachten. 

September 2007

De nieuwe nieuwsbrief van 2007 is rondgestuurd. 

Omdat wij gemerkt hebben, dat de animo om de nieuwsbrief te lezen groter is als deze gewoon gedrukt en verstuurd wordt, dan dat deze per mail verstuurd wordt, hebben we besloten deze per gewone post te versturen. 

Oktober 2007 

De eerste giften komen weer binnen. 

November 2007

De totale som voor twee verkorte opleidingen is binnen. We zijn erg blij, dat de meeste vrienden weer hun bijdrage hebben geleverd. Vallen er soms mensen af, komen er gelukkig ook weer nieuwe vrienden bij. 

Wij hebben van hulphondenschool De Click twee aanvragen binnengekregen voor een verkorte opleiding. Deze hebben wij kunnen honoreren en de teams zullen in december beginnen met de opleiding. Als er meer bekend is van deze teams brengen wij u weer op de hoogte. Voor één van de teams is er inmiddels een geschikte hond gevonden. 

December

Inmiddels zijn de twee nieuwe teams met hun opleiding begonnen. 

Als het een beetje meezit, met het binnenkomen van de laatste toezeggingen en wellicht met nog weer nieuwe giften, zal "Vriendenclub Ellen" in de loop van het volgende jaar ook nog een derde project kunnen sponseren. 

 

Terug naar

"Vriendenclub Ellen" t.b.v. stichting "De hond kan de was doen"

 
Home