Home

 

Berichten in de krant

 

 

BERICHT IN HET WITTE WEEKBLAD, de week na het concours.

Erica Terpstra bezoekt de stand van

Stichting ”De hond kan de was doen”.

De onlangs opgerichte vriendenclub van Stichting ”De hond kan de was doen”, was bijzonder   in haar nopjes toen mevrouw Erica Terpstra nadrukkelijk de mooie stand van de club op het concours hippique wilde bezoeken.

Mevrouw Terpstra was sterk geïnteresseerd, hoe de opleiding van hulphonden bij deze stichting in zijn werk gaat.

Ze toonde oprechte belangstelling voor de vriendelijke doch efficiënte wijze van de training van deze honden, die door de mensen met een lichamelijke beperking zelf wordt gedaan.

De begeleiding van deze training gebeurd door Stichting “De hond kan de was doen” uit Zwanenburg, en is zeer effectief.

Dit is ook de enige stichting in Nederland, waarbij de deelnemer (gehandicapte) zelf zijn of haar hond kan trainen voor hulphond. Het grote voordeel hiervan is, dat er een hechte band met de hond kan worden opgebouwd en dat er maatwerk wordt geleverd, juist die dingen worden aangeleerd, die voor jou belangrijk zijn.

Mevrouw Terpstra liet zich uitgebreid informeren en sprak uitvoerig met twee gehandicapte deelnemers die in de stand aanwezig waren met hun hulphonden.

Zij uitte grote waardering voor het werk van deze stichting.

Tijdens de zaterdagavondshow op het hoofdterrein  presenteerde de stichting zich voor het publiek. De heer Cees Broekhoven introduceerde de stichting, hij trad daar op als ambassadeur van deze Zwanenburgse stichting. De presentatie, die daarna werd gegeven, door de mens met zijn/haar hulphond, begeleid door één van de instructeurs, werd door velen als adembenemend ervaren. Grote en kleine honden, die praktisch alle handelingen kunnen doen, die hun baasjes niet meer zelf kunnen doen of pijn doen.

In het paardenshownummer werd zelfs het toegangshekje door een hulphond open en dicht gedaan.

De termen ongelooflijk en hoe is het mogelijk waren niet van de lucht.

Al met al een geweldig geslaagd evenement. Ook de burgemeester en zijn vrouw spraken lovende woorden toen zij de stand van de stichting bezochten..Er werden regelmatig demonstraties gegeven door de honden bij de stand, die dan die handelingen deden, die voor hun baasje zo belangrijk zijn. Velen hebben zich aangesloten bij de vriendenclub of werden donateur van de stichting. Dit is ook heel hard nodig, want slechts tweederde van de kosten  voor de opleiding wordt gesubsidieerd, het resterende deel moet de stichting zelf opbrengen door middel van giften en donaties.

Zeer ingenomen is de vriendenclub met de personen, die zitting hebben genomen in het comité van aanbeveling.De heer Cees Broekhoven, Wethouder Arthur van Dijk, Dr. Rogier Hintzen (arts MS centrum Erasmus Rotterdam), de oud-Burgemeester van Houwelingen, Mr.A.Stemerdink (oud Minister) en musicus Berdien Stenberg.

 

 

BERICHT IN DE HOOFDDORPSE KRANT JULI 2005

EEN HELE PAGINA MET 5 FOTO'S 

DE HOND KAN DE WAS DOEN

Unieke traingsmethode zorgt voor verbluffende resultaten


De in Zwanenburg gevestigde stichting De hond kan de was doen is een
professionele organisatie die mensen met een motorische functiebeperking
begeleidt bij het zelf opleiden van hun hond tot hulphond. Tijdens de
training groeien mens en dier uit tot een hecht team dat op elkaar kan
rekenen, 24 uur per dag.

We staan er niet zo bij stil, maar een hulphond kan elke dag én nacht veel
doen voor mensen die vanwege een handicap of ziekte daartoe zelf niet meer
in staat zijn. En het zijn juist die dagelijkse vaardigheden, die kleine
dingen die de beleving en de kwaliteit van het leven zo beïnvloeden. Wanneer
mensen beperkt zijn of raken in het uitvoeren van alledaagse handelingen is
het goed dat er hulphonden zijn die er plezier in hebben bepaalde
ondersteunende taken te vervullen. Een hond die helpt bij het aan- en
uitkleden, die deuren opent, voorwerpen uit de kast of koelkast pakt,
boodschappen doet en de wasmachine of wasdroger laadt, leeghaalt en bedient.
En dat voor slechts 64 cent per uur. Het zijn zomaar een paar voorbeelden
van werkzaamheden die een vakbekwame hulphond kan uitvoeren als hij, samen
met zijn baasje, een zes tot acht maanden durende intensieve opleiding
achter de rug heeft. Het is het resultaat van een bijzonder
trainingsprogramma dat de stichting in 1999 in ons land geïntroduceerd
heeft.
Nederland telt  op het gebied van opleiden van hulphonden twee stichtingen
die subsidie krijgen. Stichting De hond kan de was doen is er een van.
Haarlemmermeer mag er best trots op zijn dat juist die stichting binnen de
boorden van de Ringvaart gevestigd is, vindt Sanne Singer, een van de twee
oprichters. ³In tegenstelling tot de andere stichting die een kant en klare
hulphond levert is onze werkwijze er op gericht dat degene die beperkt is in
het uitvoeren van alledaagse handelingen zélf de hond opleidt. Dit onder
professionele begeleiding. Uitgezonderd de oefeningen in het pand in
Zwanenburg, waar bijvoorbeeld dagelijkse winkelsituaties kunnen worden
nagebootst, wordt de hulphond in de eigen vertrouwde thuissituatie getraind.
Met als grote voordeel dat het team, mens en hond, later niet geconfronteerd
wordt met situaties, knopjes of attributen die ze tijdens de opleiding niet
is tegengekomen. De teamtraining is de dagelijkse praktijk.² Ellen GN uit Vijfhuizen

beaamt dat. Door haar progressieve ziekte MS
zit zij constant in een rolstoel en is dolgelukkig met Luna, een zwarte
Labrador die zeven weken oud was toen zij in hun gezin kwam wonen. Samen
gingen ze trainen en sinds een half jaar is Luna gediplomeerd. ³Als mens en
hond samen trainen zijn de resultaten veel beter dan wanneer iemand een
opgeleide hond thuis krijgt. Het dier moet in dat geval nog helemaal wennen
aan de lichaamstaal en de stem van het baasje. Met Luna heb ik er een maatje
bijgekregen, vertelt zij. Een hulphond staat dag en nacht voor je klaar en
verandert je leven in de meest positieve zin omdat je niet langer afhankelijk bent.²
De stichting hanteert een strenge selectie. Vijftig procent van de
aangeboden honden komt niet door de medische keuring of door de individuele
tests op gedrag en aanleg. De honden die wél door de selectie komen worden
maar al te vaak een zeer gewaardeerde hulphond. Voor deelnemers die bij
aanmelding zelf geen hond hebben bemiddelt de stichting bij de aanschaf van
een geschikte hond. Na de teamtraining wordt de hond in eigendom gegeven.
Een Berner Sennen, een Golden Retriever of een Labrador zijn stoere rassen
die veel hulphonden leveren. Dat ook kleinere honden tot hulphond opgeleid
kunnen worden bewijst Moppie, een Maltezer Leeuwtje dat zich sinds juni
vorig jaar het kleinste hulphondje van Nederland mag noemen.
Stichting  De hond kan de was doen  hoopt eind van dit jaar 19 teams
opgeleid te hebben. De training van een hulphond kost ruim 25.000 euro. Een
deel daarvan wordt gedekt door overheidssubsidies. Voor de overige kosten,
per team 8000 euro, is de stichting afhankelijk van bijdragen uit het
bedrijfsleven, fondsen en donateurs.  Singer: ³Een hulphond is goud waard.
De hulp van een sponsor ook.>Stichting De hond kan de was doen is gevestigd aan de Zwanenburgerdijk
>303a
in Zwanenburg. Tel. (023) 497 48 84. Website: www.de-hond-kan-de-was-doen.nl

IN KADER: Stichting De hond kan de was doen is steeds op zoek naar honden
voor deelnemers die zelf geen hond hebben. Wie afstand van zijn hond wil of
moet doen kan het dier een tweede leven geven als hulphond. Het dier moet
tussen de 1 en 3 jaar oud zijn en wordt uitgebreid getest of hij geschikt is
voor het vak.

IN KADER: Zeer onlangs is opgericht de Vriendenclub van de stichting De
hond kan de was doen. De club van vrienden zet zich op allerlei manieren in
om meer naamsbekendheid te krijgen en om gelden te verkrijgen voor de
stichting teneinde nog meer mensen een hulphond te kunnen geven.
Ook zorgt zij voor financiële middelen voor het
project OKindermaatje¹ dat kinderen vanaf 7 jaar, die een motorische
functiebeperking hebben, in staat stelt de al in huis zijnde hond een aantal
vaardigheden te leren om hen te helpen. Dit project krijgt géén subsidie en
kost 2.500 euro per team.
Tijdens het onlangs gehouden Concours Hippique bezocht Erica Terpstra de
stand van de "Vriendenclub van stichting De hond kan de was doen" en uitte
grote waardering voor het werk.

Meer weten over de
Vriendenclub: mail naar e.gehrels-niemans@planet.nl

Terug naar

"Vrienden van stichting de hond kan de was doen"

 

 
Home