1E UITGAVE NOVEMBER 2005

 NIEUWSBRIEF

 

"Vrienden van Stichting De hond kan de was doen"

 

 

Rond 15 mei 2005 besloten een paar vrienden, die Stichting “De hond kan de was doen” een warm hart toedragen een vriendenclub op te richten. Deze club van vrienden is een groep mensen, die het van groot belang vindt, dat de stichting meer naamsbekendheid krijgt en zij willen de stichting graag helpen, extra geld binnen te halen voor dingen, die de subsidie niet dekt, zoals kindermaatje en nazorg. Omdat de leden jaarlijks hun steentje bij zullen dragen, zullen zij Stichting “De hond kan de was doen” structureel kunnen helpen. Er zijn ook bijzondere leden,  deze personen  hebben zich bijzonder ingezet voor de vriendenclub, door allerlei werkzaamheden te verrichten en/of door presentaties en demonstraties te geven. Tot er een eigen website is, kunt u voor informatie en foto’s kijken op: www.vriendenclubellen.nl 

 

****************************************************************************************************************

 

Vanuit de vriendenclub

 

Onze eerste grote naamsbekendheid voor de stichting kregen wij door de stand op het concours hippique te Hoofddorp op 17, 18 en 19 juni. De grote stand zag er erg verzorgd en uitnodigend uit en stond op een goede plek. We hadden mooi demonstratie materiaal, folders en posters. De gastvrouwen/heren hebben drie dagen lang met enthousiasme mensen te woord gestaan en de deelnemers van drinken (was erg nodig tijdens die warme dagen) en van eten voorzien. Ook was er altijd iemand van de instructeurs van de stichting aanwezig, wat natuurlijk erg belangrijk was om uitleg te geven over de opleiding en de stichting zelf. De mensen van het interim-bestuur kwamen ook regelmatig in de stand. De deelnemers tijdens die dagen waren René, Arie, Dave, Patricia, Femke en Ellen met hun hulphonden, ieder van een bij hem of haar passend ras, die, zij zelf hebben opgeleid onder deskundige begeleiding van de instructeurs van de stichting.. Zij gaven mooie demonstraties en stonden belangstellenden enthousiast te woord.

Patricia met Mei-Li

                                                               

******************************************************************************************************************

Tijdens de grote show op het hoofdterrein zaterdagavond traden Patricia met Mei-Li en Femke met Moppie op. Zij werden begeleid door Judith van de stichting, die op deze manier aan de toeschouwers duidelijk kon maken wat nou precies de stichting “De hond kan de was doen”  betekent. De heer Broekhoven hield een openingswoord en vertelde waarom deze stichting zo belangrijk is. Daarna was er het indrukwekkende deel van de demonstratie, gevolgd door het openen en dichtdoen van het hekje van de dressuurring, door Patricia met Mei-Li voor Tommie Visser, die een kuur op muziek reed. Hij werd begeleid door een fantastisch optreden van Berdien Stenberg, die samen met Pim Gehrels (één van onze vrienden), ook te paard, het hoofdterrein op kwam. Berdien Stenberg  en de heer Broekhoven staan ook op de lijst van  comité van aanbeveling van de stichting. De stand kreeg verder bezoek van vele andere gasten; o.a. van de burgemeester van de Haarlemmermeer, wethouder Arthur van Dijk (ook in het comité van aanbeveling) en heel vereerd waren wij met het bezoek van Erika Terpstra .    

 

             Erika Terpstra in de stand de

 

****************************************************************************************************************

 

En soms gebeuren er ook wel eens nare dingen tijdens een evenement en dat was het ongeval op het hoofdterrein met de vriendin van Dave, één van onze deelnemers. Tijdens de show met de snelle strijdwagens kon een deelnemer de bocht niet meer halen met alle gevolgen van dien. Het was erg schrikken, ook voor de deelnemers aan de show, maar gelukkig liep het allemaal beter af als dat het er uitzag en houdt Merel er hopelijk geen nare gevolgen aan over.

 

 

 

Al met al heeft dat weekend 34 vrienden opgeleverd voor de vriendenclub van de stichting en er zullen er nog veel meer volgen. (opbrengst in totaal 3500 € na aftrek van kosten) De spaarpot waar, vooral door het optreden van Patricia bij de viptent gul gegeven werd, leverde ook ruim 500 euro op. Er is veel naamsbekendheid door dit gebeuren ontstaan en er volgden enige krantenberichten in de plaatselijke kranten.

Hierna volgden de zomermaanden en leek het wat rustiger. Toch werden er in deze tijd nog verschillende demonstraties gegeven, o.a. op een kinderboerderij in Heemstede, bij de MS-vereniging in Sassenheim en bij een presentatie in Noordwijk bij de Rotary, die wij hebben kunnen aandragen voor de Stichting. Er staan nog meerdere Rotary-bezoeken op het programma, inmiddels zijn wij met de stichting ook in Nieuw-Vennep geweest en in Badhoevedorp.

Op dit moment hebben we een aantal van 62 vrienden, die met elkaar een bedrag van  ruim € 8000 hebben opgebracht voor Stichting “De hond kan de was doen”  Hier mogen wij best trots op zijn.

 

**********************************************************************************************************************************

De stand op het C.H. Hoofddorp

 

Ellen met Luna

 

*****************************************************************************************************************

 

Wij zijn zeer verheugd, u te kunnen vertellen, dat onze “vriendenclub” voor de opleiding van twee “kindermaatjes” à € 2500 heeft kunnen bijdragen aan Stichting “De hond kan de was doen”, door uw hulp. Uw heeft hiermee 2 jongens van 11 en 12 jaar heel gelukkig gemaakt, omdat zij nu een stuk onafhankelijker zijn, doordat hun maatje en hulphond  ze met allerlei dingen kan helpen.

 

 

Thomas met Senna en Peter met Leika

 

*****************************************************************************************************************

 

 

Peter met Leika: “Het is leuk om een hond te hebben, helemaal een labrador, omdat ze zo aardig zijn. Het is fijn, dat Leika mij kan helpen, hoef ik niet steeds aan mensen wat te vragen. Als ik thuis kom wacht er een hond op mij. Ga nooit zonder begeleiding een hulphond proberen op te leiden, want dat lukt je nooit. We hebben Leika al sinds puppie, dat is zo leuk. Hartstikke bedankt, dat je meehelpt!

 

 

 

 

 

Thomas met Senna: “Het is leuk,, dat mijn hond mij helpt. Ik verzorg haar zo veel mogelijk en geef haar ’s-morgens een boterham. Senna moet steeds dingen voor mij pakken, maar lego is wel gevaarlijk. Het is heel leuk, je eigen hond zelf op te leiden.

 

 

*****************************************************************************************************************

 

 

Vanuit de instructie

 

Beste vrienden van de stichting,

Na een spannende tijd voor ons, maar ook voor alle deelnemers van de stichting, hebben we veel overwonnen.

Wij hebben in een week tijd 97.000 euro binnen gekregen, om de stichting weer nieuw leven in te blazen.

Natuurlijk doet dat meer dan goed, maar de energie die wij kregen van de hartverwarmende hulp, en het vertrouwen in het werk van de stichting zorgde ervoor dat wij heel direct hebben ervaren, dat deze stichting wordt gedragen door vele handen.

De vrienden van de stichting laten zien dat wij niet alleen staan.

Namens het hele team heel veel dank voor jullie steun en vertrouwen, wij zetten ons werk voort met de kwaliteit die wij voorstaan.

 

Sanne Singer,

Hoofdinstructeur en oprichter.

instructeurs van de stichting

v.l.n.r. Judith, Marleen, Sanne, Saskia en Erika

 

********************************************************************************************************************************************************

 

Vanuit het bestuur

 

 

Het zal niet iedereen bekend zijn, maar de vergoeding die wordt verleend voor de opleiding van een team met hulphond is niet kostendekkend en heet dan ook "bijdrage". De rest moet komen uit fondsenwerving en uit een fantastisch initiatief om de stichting "Vrienden" op te richten. Het is goed te weten dat er mensen zijn die je een goed hart toedragen en moeite doen om o.a. geld bijeen te brengen voor de financiering van activiteiten die helemaal niet worden vergoed. Want daar gaat het geld van de vrienden heen en niet naar de exploitatie. Daarom is het zo geweldig dat de vrienden de twee "kindermaatjes hebben gefinancierd voor Thomas en Peter.

Het bestuur is de afgelopen maanden druk bezig geweest met toekomstplannen en de financiering daarvan. Daarnaast moet er nog een financieel probleem uit het verleden worden weggewerkt, wat frequent overleg met het ministerie en de adviseurs van het ministerie nodig maakte. Dat de snelle sponsoractie pardoes bijna € 100.000,- op heeft gebracht heeft ons een goed hart onder de riem gestoken. We verwachten dat de zaak nu in rustiger vaarwater is gekomen. Vanaf  21 november maken we voor één dag per week gebruik van een professionele fondsenwerver die deze behoefte structureel vorm gaat geven.

Op dit moment zijn we druk bezig afspraken te maken met alle individuele zorgverzekeraars omdat de financiering van de aanspraak op een hulphond vanaf 1 januari a.s. is ondergebracht in het basispakket van de nieuwe zorgverzekeringswet.

We houden u op de hoogte!

 

Kees Pijnen,

Voorzitter bestuur "De hond kan de was doen".

 

******************************************************************************************

 

Als iedere vriend nu eens probeert één nieuwe vriend (meerdere is natuurlijk nog mooier) aan te dragen, d.m.v. bijgevoegde folder, dan zouden wij, dus de stichting, u heel dankbaar zijn.

(Wij sturen u graag meerdere folders)

                 

  Uw hulp is hard nodig!

 

***************************************************************************

 

COMITÉ VAN AANBEVELING

Stichting "De hond kan de was doen"

Roelf H. de Boer

Oud-minister en oud-vice minister president

 

Cees Broekhoven

Lid Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland

 

Mr. Arthur Th.H. van Dijk

Wethouder van economische zaken, grondzaken en toerisme Gemeente Haarlemmermeer

 

Dr. Rogier Hintzen, neuroloog

MS Centrum ErasMS Rotterdam

 

J. van Houwelingen

Oud-burgemeester Gemeente Haarlemmermeer, oud-staatssecretaris en -lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Mr. A. Stemerdink

Oud-minister en -staatssecretaris, oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Berdien Stenberg

Musicus

******************************************************************************************************************************************************

 

"Vrienden van Stichting de hond kan de was doen"

 

Ook belangstelling voor deze vriendenclub? Dan vragen wij u, zich bij de club aan te sluiten. Deze club van vrienden is een groep mensen en bedrijven, die het van groot belang vindt, dat de Stichting meer bekendheid krijgt en dat zij meer financiële middelen tot haar beschikking krijgt. Degene, die zich hierbij aansluit, doneert vanaf € 100,-- per jaar aan de vriendenclub. Bedrijven  vanaf  € 400,-- per jaar. Wilt u “ De hond kan de was doen” adequaat steunen, maak dan uw bijdrage over op de hierna vermelde rekening.                

 

U kunt uw bijdrage bevestigen, door invulling van bijgaand formulier in de folder.

 

Het bedrag kunt u over maken op het rekeningnummer  345832302

t.n.v.: G.Avis-Blom   inz.St.Hond kan was doen

Hoofddorp.

Graag met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. 

 

U kunt uw gift aftrekken bij de belasting.

 

Opmaak en printen van nieuwsbrief is in eigen beheer.

Redactie, correspondentie- en emailadres

 

Ellen Gehrels-Niemans

e.gehrels-niemans@planet.nl

 

Geerke Avis-Blom  

fam.avis@hetnet.nl           

 

Als wij van u allen uw emailadres binnenkrijgen kunnen wij kosten besparen door u de nieuwsbrief van “De vrienden van de stichting de hond kan de was doen” per email te zenden.                                                    

 

Meer weten over de Stichting? Kijk op:  www.de-hond-kan-de-was-doen.nl

. Stichting ‘De hond kan de was doen’

K.v.K. Amsterdam 34118212

Zwanenburgerdijk 303a,

1161 NM Zwanenburg

020 - 497 48 84

 

*********************************************************************************************************************************

Terug naar

"Vrienden van stichting de hond kan de was doen"