Home  

6E UITGAVE  NOVEMBER 2010

 NIEUWSBRIEF

 

"Vriendenclub Ellen”

 t.b.v. stichting “De hond kan de was doen"

 

 

In mei 2005 besloten we “Vriendenclub Ellen” t.b.v. stichting "De hond kan de was doen" op te richten om de stichting te kunnen steunen voor speciale projecten voor mens en hulphond, waarin de zorgverzekeraar niet voorziet.

 

 Sanne Singer, medeoprichter van stichting “De hond kan de was doen” en vennoot en instructeur van “De Click”, deelde ons recent mede, dat op 19 oktober 2010 het werk van stichting “De hond kan de was doen” en “De Click”, geaccrediteerd is door de Adeu (Assistance Dogs Europe). Dit is een hoog keurmerk vanuit Europa aangaande de kwaliteit van de training, als wel de organisatie in het algemeen.Zij schreef: “Wij zijn trots op ons werk en op alle deelnemers, die hebben bewezen dat teamtraining voor de mens met beperkingen en haar/zijn hulphond zo goed werkt.”

 “Vriendenclub Ellen” zet zich in om jaarlijks een aantal projecten van stichting “De hond kan de was doen”  te helpen realiseren.

 

Vanuit de vriendenclub

“Vriendenclub Ellen” heeft sinds haar oprichting in 2005 12 speciale projecten en een interne week kunnen financieren voor stichting “De hond kan de was doen”. Daarbij komen nog een “kindermaatje”, dat in december begint en een interne week deze maand. Voor het komende jaar is er al weer een aanvraag voor een “kindermaatje”, dat we gehonoreerd hebben. Wij willen u heel hartelijk danken voor al uw hulp aan ons gegeven, dus aan de stichting, maar vooral aan de deelnemers. Wij mochten naast de geweldige bijdragen van “de vrienden” extra bijdragen ontvangen van de Gemeente Haarlemmermeer, Inner Wheel Aalsmeer, Lions Ringvaart Haarlemmermeer en mooie giften van enige personen, die voor hun verjaardagen een bijdrage vroegen voor de stichting i.p.v. cadeaux. Sommige bedragen gingen rechtstreeks naar de stichting, welke ook geheel ten goede komen aan het opleiden van de mens met een beperking en haar/zijn hulphond. We zijn erg blij, dat we door uw geweldige steun de stichting en de Click kunnen helpen hun mooie werk te kunnen blijven doen.

 Met vriendelijke groeten, namens de vriendenclub,

Geerke Avis en Ellen Gehrels.

 

Uw hulp blijft hard nodig!U kunt voor informatie en foto’s kijken op: www.vriendenclubellen.nl

 

Vanuit Hulp-Hondenschool De Click

Kijkt u vooral eens op www.de-click.nl

 

Veranderingen binnen de Click, (Sanne Singer)

Hulphondenschool de Click, is afhankelijk van zorgverzekeraars, die bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een hulphond.Het beleid hierin is grillig, de ene zorgverzekeraar hanteert andere normen dan de ander, en vele mensen die veel aan een hond zouden kunnen hebben krijgen hierdoor geen machtiging.

Afgelopen jaar hebben veel mensen helaas geen machtiging gekregen voor een hulphond waardoor wij als hulphondenschool te weinig mensen hebben kunnen helpen, en uiteraard daardoor minder inkomsten hebben gehad.Dit heeft geresulteerd tot een inkrimping van het team. Dit heeft veel pijn gedaan, met name omdat we weten dat er vele mensen zijn die echt heel veel aan de hulp van een hond zouden hebben kunnen krijgen.Maar uiteraard ook omdat ons team een hecht team is en fantastisch samenwerkt en veel kennis in huis heeft.Maar we geven niet op, wij zetten in iets kleinere vorm het werk voort, en hopen op betere tijden en zetten ons daar ook voor in om deze te creëren.

Meer en meer wordt het daarom belangrijk gelden te genereren uit andere bronnen. Wij hopen dan ook op de steun van een ieder die wil dat mensen met een beperking in staat gesteld zullen blijven, een eigen hond op te leiden tot hulphond. Vanaf september zijn we 5 nieuwe teamtrainingen gestart.

Tevens zijn wij in bespreking met andere hulphonden scholen om op bepaalde fronten een samenwerking aan te gaan, zodat we elkaar kunnen helpen, zonder dat hiermee de identiteit van de scholen wordt aangetast.

Hulp blijft nodig, en blijven we vragen en gelukkig kunnen we door de hulp van buiten doorgaan met dit fantastische werk.

 

Vanuit het bestuur van de stichting over

Stichting “De hond kan de was doen“

Stichting De hond kan de was doen financiert een deel van de teamtraining (hulphond en baasje). De Kindermaatjes, hulphonden voor kinderen met een motorische beperking vergoedt de stichting volledig, evenals de ondersteuningshonden voor bijvoorbeeld autistische mensen. Deze laatste hulphonden worden ‘op maat’ bij des betreffende persoon geplaatst. De stichting wil dit werk, wat praktisch uitgevoerd wordt door de zeer ervaren hulphondentrainers van hulphondenschool De Click, graag ondersteunen.

Voor het bestuur van de Stichting is het heel waardevol af en toe een interne lesdag te mogen meemaken. Ik kan u vertellen dat je je dan weer extra realiseert hoe waardevol het hebben van een hulphond is voor de deelnemers. Stuk voor stuk zijn het echt hardwerkende teams! Het maakt niet uit: jong of oud, beginner of al lang een officieel team, welke beperking dan ook, allen gaan er voor! Bijzonder te zien hoe graag de honden met hun ‘baasje’ willen werken. Zij kennen hun baasje door en door en zo ontstaat een samenwerking, die vanzelfsprekend is.

Wij danken Vriendenclub Ellen hartelijk voor de financiële ondersteuning waarmee u aangeeft dat u de hulphonden en hun baasjes een warm hart toe draagt!

Bedenk eens hoe aardig het zou zijn als u een De Click hulphond tegenkomt zodat u in u zelf kunt glimlachen en denken: daar heb ik mijn steentje aan bijgedragen.

Namens Stichting De hond kan de was doen, Léon Janssen (voorzitter)

 

 

Meer weten over de Stichting?

Kijk op:  www.dehondkandewasdoen.nl

 

    

Het belang van een “Interne Week”

Om een hond te kunnen trainen en een samenwerking aan te gaan voor een hondenleven lang, is veel kennis nodig, kennis over hoe een hond denkt, kennis over de taal die hij spreekt met zijn lichaam, het herkennen van signalen, als stress, angst, etc.

Als mens en hond elkaar niet verstaan, kan er van een goede en prettige samenwerking geen sprake zijn.

Daarnaast is zelfkennis van belang, de hond zal zichzelf niet veranderen, eigenlijk ligt alle verantwoordelijk bij de eigenaar.

Daarom is het zo belangrijk dat de deelnemers alles leren over leerprocessen, naar zich zelf durven te kijken in de communicatie met hun honden.

In de interne week worden alle onderwerpen, die onontbeerlijk zijn in het trainen van een hond tot hulphond, uitvoerig doorgenomen, theorie lessen, met daarop vervolgend, alles terug zien in de praktijk, zodat de theorie ook handen en voeten krijgt.

Belangrijk is, dat in dit proces, instructeurs dit heel zorgvuldig kunnen begeleiden en de hele dag meekijken over de schouder van de deelnemer en bij kunnen sturen.

In een interne week zie je een enorme vooruitgang bij hond en eigenaar, het is soms confronterend en emotioneel, maar er is veel steun van zowel de instructeurs als de mede deelnemers, die door het zelfde proces heen gaan.

Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de omgeving. Hoe gaan anderen  met je hond om, hoe kan je hier op reageren? Hoe kan je dit zo goed mogelijk sturen, zodat de omgeving de training niet negatief gaat beďnvloeden?

Wandelen, naar het gedrag van de honden onderling leren kijken en hierdoor de taal beter gaan begrijpen, dit alles wordt op film terug gekeken en besproken.

Het is een intensieve maar ook gezellige week, waar veel wordt opgestoken en veel contacten worden gelegd tussen deelnemers onderling. Een week, waar jaren later nog over wordt gesproken.

Al met al, zonder deze weken, zou de opleiding niet het succes hebben, die het nu heeft.

Onontbeerlijk dus binnen de opleiding. Wij zijn dan ook zo blij dat dit wordt ondersteund door de “Vriendenclub Ellen”, die het belang hiervan inziet.

Zodoende kunnen deze zo belangrijke weken gehandhaafd blijven!!!!!

 Sanne Singer

 

Stijn en Dolce “Kindermaatje” 

(door: Natalie, moeder van Stijn)                       

  

 

Stijn heeft samen met zijn hond Dolce getraind met hulphondenschool de Click. Dolce is nu bijna twee jaar oud en begin 2010 is Stijn begonnen met de training, dit begon gelijk heel intensief tijdens de interne week, waarbij Dolce en Stijn (en moeder) heel veel geleerd hebben over het hoe Dolce denkt en doet en hoe daar gebruik van te maken om Dolce dingen aan te leren die Stijn kunnen helpen. Stijn is afhankelijk van zijn elektrische rolstoel en heeft hulp nodig voor dagelijkse handelingen, maar nu kan Dolce alles voor hem oprapen en naar hem toe brengen, variėrend van zijn hockeystick tot zijn jas die op de grond is gevallen, maar zelfs 50 eurocent pakt Dolce op en brengt deze naar Stijn. Daarnaast opent Dolce de deur en duwt deze weer dicht en kan ze een jas,vest van Stijn uittrekken inclusief de rits. Stijn is daarnaast ook blij altijd iemand in huis te hebben die er voor hem is en Stijn en Dolce zijn nog lang niet uitgeleerd. Ze weten hoe ze dingen moeten aanleren en wanneer er een nieuwe behoefte is voor Stijn gaan ze samen trainen totdat Dolce de nieuwe handeling kent.

Iedereen van hulphondenschool de Click en de sponsors, die deze trainingen mogelijk hebben gemaakt enorm bedankt.

XXX STIJN, DOLCE EN NATALIE

 Stijn en Dolce

 

“Interne week” november 2009

“De Vrije Vogel” Elsloo

(foto-verslag Sanne Singer)

 

Bij aankomst, eerst wandelen,

zodat alle honden elkaar los van de riem kunnen ontmoeten, alvorens ze met elkaar naar binnen gaan.

 Bij terugkomst, koffie met iets lekkers erbij en

 een kennismakingsspel voor alle groepsleden.

 

Een van de deelnemers heeft een kartonnen taart gemaakt met een punt voor iedereen met hierin LEKKERS!!

Op elke punt staat een foto van de honden die mee zijn.

Daarna  worden de kamers verdeeld, alle kamers zijn allemaal goed aangepast voor mensen in een rolstoel.

Als alle kamers verdeeld zijn, gaan we meteen de eerste les in.

 Door de week heen zit een opbouw waarin een parallel wordt gelegd, tussen het groepsproces van de mensen in de groep en de honden, die ook met elkaar een groep vormen.

De eerste les gaat over territorium en persoonlijke zones.

Door de week heen zijn er vele lessen, iedereen wordt hierin betrokken. Er wordt veel kennis overgebracht, de kennis moet meteen doorwerken in de praktijk.

Iedereen gaat kijken naar honden op een andere manier dan ze gewend zijn.

Ze leren een nieuwe taal, maar gaan tevens kijken naar hun eigen gedrag en hoe dit doorwerkt naar de hond.

Ze kijken filmbeelden en moeten problemen oplossen en hiermee de kennis, die ze hebben opgedaan, hierin gaan toepassen.

 

Dus oefenen!!!!!!!! Knoppen bedienen.

En nog meer oefenen!!!

Keurig leren volgen langs andere dieren.

Volgen naar het bos, ook dat is oefenen, vooral met zoveel afleiding.

Dan even keurig zitten en DAN!!!!!!!!

Los!!!!!!!!!!

Het leren houdt niet op, het gedrag van de honden wordt nauwlettend geobserveerd en gefilmd om dit later in de lessen gezamenlijk te bekijken en bespreken. 

Groepsfoto interne week november 2009

 

 

“Inner Wheel”Aalsmeer

 

De dames van INNER WHEEL AALSMEER hebben 2 jaar lang erg hard gespaard voor de stichting. Mevr. T. de Jong overhandigde op 7 juni 2010 de cheque aan Geerke en Ellen van "Vriendenclub Ellen" t.b.v. stichting "De hond kan de was doen". Het is een prachtig bedrag, waar we heel blij mee zijn en zal door stichting “De hond kan de was doen” weer geheel besteed worden aan het mooie werk van de stichting voor de mens met beperkingen en haar/zijn hulphond en de projekten worden uitgevoerd door De Click hulphondenschool.

We bedanken Inner Wheel AALSMEER heel hartelijk voor hun geweldige inzet van de afgelopen 2 jaar.

 

 

Lion Ringvaart Haarlemmermeer

 

 

Ter ere van haar 25 jarig jubileum organiseerde Lionsclub Haarlemmermeer-Ringvaart op Pinksterzondag 23 mei een speciaal cultureel evenement met muzikale optredens van 4 enthousiaste artiesten met een gevarieerd programma in het prachtige theater in het Oude Raadhuis in Hoofddorp.  De opbrengst van de kaarten kwam ten goede aan stichting "De hond kan de was doen", die door de professionele begeleiding van hulphondenschool De Click, de mens met beperkingen en haar/zijn hulphond leert, zelf als team de hulphond op te leiden. 

"Vriendenclub Ellen" (Geerke, Ellen en Luna) waren hierbij aanwezig voor een korte presentatie en demonstratie, die wij op deze stralende dag buiten konden doen.

Het bedrag dat wij mochten ontvangen is 2500 €, waar wij enorm blij mee zijn en we de stichting weer mee kunnen helpen een mooi project te realiseren.

Lionsclub Haarlemmermeer-Ringvaart bedanken wij heel hartelijk voor dit mooie bedrag.

 

 

COMITÉ VAN AANBEVELING
Stichting "De hond kan de was doen"

 

Roelf H. de Boer

Oud-minister en oud-vice minister president

 Cees Broekhoven

Lid Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland

 Mr. Arthur Th.H. van Dijk

Wethouder van economische zaken, grondzaken en toerisme Gemeente Haarlemmermeer

 Dr. Rogier Hintzen, neuroloog

MS Centrum ErasMS Rotterdam

 J. van Houwelingen

Oud-burgemeester Gemeente Haarlemmermeer, oud-staatssecretaris en -lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

 Mr. A. Stemerdink

Oud-minister en -staatssecretaris, oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

 Berdien Stenberg

Musicus

 

"Vriendenclub Ellen” t.b.v. stichting “De hond kan de was doen"

Ook belangstelling voor deze vriendenclub? Dan vragen wij u zich bij de club aan te sluiten. Deze club van vrienden is een groep mensen en bedrijven, die het van groot belang vindt dat de teamtrainingen van de stichting nog meer bekendheid krijgen en dat zij financiële middelen tot haar beschikking blijft krijgen om speciale projecten voor mens en hulphond te kunnen uitvoeren, die de subsidie niet dekt, zoals “kindermaatje”. Hulp-Hondenschool De Click verzorgt hiervoor de praktische werkzaamheden.

Nieuwe vrienden kunnen zich bij ons aansluiten vanaf € 25,-- per jaar, bedrijven  vanaf  € 100,-- per jaar. Wilt u “ De hond kan de was doen” adequaat steunen, maak dan uw bijdrage over op de hierna vermelde rekening.                

Het bedrag kunt u over maken op rekeningnummer  345832302

t.n.v.: G.Avis-Blom   inz.St.Hond kan was doen  Hoofddorp.

Graag met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. 

 U kunt uw gift aftrekken bij de belasting.

 

Opmaak en printen van de nieuwsbrief is in eigen beheer,

 m.m.v.: B. & B. Print En Office Heemstede

Alle giften komen geheel ten goede van de projecten.

 

e-mailadressen

e.gehrels-niemans@planet.nl

fam.avis@hetnet.nl     

 

 

Meer weten over de Stichting?

Kijk op:  www.dehondkandewasdoen.nl

 

 

 

 


Home