Home

9E UITGAVE  DECEMBER 2013

 NIEUWSBRIEF

 

"Vriendenclub Ellen”

 t.b.v. stichting “De hond kan de was doen"

 

 

In mei 2005 besloten we “Vriendenclub Ellen” t.b.v. stichting "De hond kan de was doen" op te richten om de stichting te kunnen steunen voor speciale en aanvullende projecten voor mens en hulphond, waarin de zorgverzekeraar niet voorziet. 

Uw bijdrage helpt ons helpen

 “Vriendenclub Ellen” zet zich in om jaarlijks een aantal projecten van stichting “De hond kan de was doen”  te helpen realiseren.

 

********************************

 

“Vriendenclub Ellen” heeft sinds haar oprichting in 2005  17 speciale projecten en 7 interne weken kunnen financieren voor stichting “De hond kan de was doen”. Ook de interne week, die in november 2013 gehouden werd, hebben we weer kunnen financieren, een meer dan belangrijk onderdeel van de opleidingen. Binnenkort krijgt u hiervan een verslag.

Dit jaar hebben we voor de stichting een groot gedeelte kunnen bijdragen aan het ADL programma voor de lesdagen in Zaltbommel.

We hebben ook kunnen bijdragen in de opleiding van kindermaatje Job met zijn hond Puck. Zij zijn een enthousiast team en hebben inmiddels hun  certificaat "Kindermaatje" behaald. Onderstaand vindt u een verslag van Job met foto's.

Voor het jaar 2014 kunnen we in ieder geval de interne week in mei en een nieuw “Kindermaatje” sponsoren. Afhankelijk van eventuele extra inkomsten hopen we nog meer voor de stichting te kunnen betekenen.

Wij willen u heel hartelijk danken voor al uw hulp aan ons gegeven, dus aan de stichting, maar vooral aan de deelnemers. Wij mochten naast de geweldige bijdragen van “de vrienden” extra bijdragen ontvangen van de Gemeente Haarlemmermeer, van stichting Lakeland Foundation – Naarden en een geheel gefinancierde interne week van een vriend van “Vriendenclub Ellen”, waardoor we al deze projecten konden helpen realiseren. Alle bijdragen komen geheel ten goede aan het opleiden van de mens met een beperking en haar/zijn hulphond. We zijn erg blij, dat we door uw geweldige steun de stichting en de Click kunnen helpen hun mooie werk te kunnen blijven doen.  

 

Met vriendelijke groeten, namens de vriendenclub,

Geerke Avis en Ellen Gehrels.

 

Uw hulp blijft

U kunt voor informatie en foto’s kijken op:

www.vriendenclubellen.nl

 

*****************************

 

Vanuit Hulp-Hondenschool De Click

Kijkt u vooral eens op www.de-click.nl

 

Vrienden Club Ellen, bedankt!!

Wederom is er dit jaar weer hulp gekomen van Vriendenclub Ellen,

En wat was dit hard nodig. De crisis gaat helaas ook niet aan ons voorbij. En ondanks dat wij onze kosten aan alle kanten beperken en werken met de hoogstnoodzakelijke kosten, is het elk jaar een gevecht om de extra inkomsten die nodig zijn om mensen met een handicap samen met hun hond op te leiden te verkrijgen.

Een vriendenclub die dit werk ondersteunt is en blijft dan ook hard nodig.

Zij helpen ons om de zo belangrijke interne week  te financieren, een week waarin deelnemers intensief les krijgen, maar ook ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar en kunnen leren van elkaar.

In november zijn we weer een midweek op pad geweest met deelnemers, die net begonnen zijn met de opleiding en uitkeken naar deze week.

Deze week wordt ondersteund door één van de vrienden van “Vriendenclub Ellen”.

Wij zijn jullie meer dan dankbaar, voor het grote vertrouwen in ons werk en het belang inzien van de onafhankelijkheid en zelfstandigheid, die dit voor de deelnemers oplevert,

Dank is groot.

 

Sanne Singer – Hulphondenschool De Click 

 

Open dag

ten bate van Stichting De Hond Kan De Was Doen,  Groot succes!

 

Op 31 augustus, heeft in het Dogcentre Zalt Bommel een open dag plaats gevonden, om een ieder kennis te laten maken met het werk van Hulphonden School de Click, en Stichting De Hond Kan De Was Doen.

De insteek van deze was, mensen met en zonder lichamelijke beperking, volwassenen, kinderen, te laten zien en beleven , wat de werkelijke inpakt van de hulp van een hond kan zijn.

Zo was er een voorstelling te zien, waar verschillende deelnemers met hun hulphond een rol in speelde. Hierdoor werd voor een ieder duidelijk hoeveel verschillende vaardigheden, er mogelijk zijn, en hoe deze aangepast zijn op de deelnemer.

Verschillende beperkingen, verschillende honden, verschillende vaardigheden. 

Een vrolijke voorstelling, met ontroerende momenten.

 

Er was een parcours gemaakt waar een straatbeeld was nagebootst, met allerlei obstakels, die in het gewone leven, op straat ook aan de orde van de dag zijn.

 

Mensen met en zonder beperking konden dit parcour afleggen, en kregen allerlei opdrachten, die ze zonder hond moesten oplossen. Zoals stoplicht, wat pas op groen gaat als de knop wordt ingedrukt, sleutels die vallen, etc, jas uitrekken, en veer meer.

Na afloop konden ze op een video zien, hoe iemand dit met een hulphond oplost.

Een demo van de instructeurs over de training van de honden, werd tevens enthousiast ontvangen.

Een workshop  jezelf spiegelen aan een hond, konden de bezoekers aan deelnemen.

Standjes en muziek, loterij dank zij sponsoren met mooie prijzen.

Het allermooiste van deze dag was, dat kinderen met en zonder beperking, in rolstoelen rond crossten, zonder oordelen, maar plezier maakten.

Een fantastische dag!!!!! 

 

Sanne Singer

 

 

CD is uit!!!

Op de open dag, is de prachtige CD gepresenteerd, met het ontroerende Clicklied!!!!

Slechts 7,50 excl verzendkosten, de opbrengst komt volledig ten goede van Stichting De Hond Kan De Was Doen.

******************************

Vanuit het bestuur van de stichting over

Stichting “De hond kan de was doen“

 

Verslag over: 

Open Dag 31 augustus 2013 HulphondenSchool De Click en Stg De HondKanDeWasDoen

Open Dag: 31/8      “Belevingswereld van de hulphond/mens “ 

 

Het werd een echte BELEVING !  Bezoekers konden zelf ervaren, wat het is om met een beperking door het leven te gaan en hoe HULP dan hardnodig kan zijn.

Bezoekers konden via een parcours met “beperking-kaartjes” beleven wat het is om een beperking te hebben en zij moesten dus gebruik maken van hulp. Die hulp kon dan worden geboden, middels anderen die als hulphond speelden.  Zoveel mogelijk lieten we de beleving van hulp en ook het trainen van een hond zelf meemaken…. Hierdoor krijgt men meer ontzag voor de mogelijkheden die een hulphond heeft. Bezoekers waren onder de indruk !

 

Om 12.00 uur werd de release van de CD “ Het Click-lied “ gepresenteerd, door Sanne en Frauke . Zij zongen het lied met gitaar en harp ! De CD was ook al direct te koop tijdens de Open Dag. – schitterend, gevoelig lied over de rol van de Hulphond voor de mens !!! Echt prachtig !!! Vanaf nu kan de CD besteld worden via de mail; info@dehondkandewasdoen.nl of via Facebook/ Stichting De HondKanDeWasDoen

 

Bezoekers kregen ook de radio-reclamespot te horen tijdens de Open Dag, de radiospot wordt immers vanaf nu kan de radiospot op zo’n 285 lokale radiostations gedraaid gaan worden. Via de Stichting OLON is de spot vanaf de Open Dag verspreid door het land. Bekende Nederlanders hebben belangeloos meegewerkt, RTL Jaap van Deurzen, RTL Reinier van den Berg, RTL Margreet Spijker en TROS Jaap Jongbloed. Ook de radiospot is weer met gratis inzet van Radio Schouwen Duivenland opgenomen ! Klasse!

 

Samengevat: wat was er te zien of mee te maken:

·         Toneelstuk met 5 hulphonden, hulphonden die ADL handelingen lieten zien , thuis en in de winkel !

·         Bezoekers kregen zoals beschreven, kaartjes met hulp-opdrachten om te ervaren wat het is om een handicap te hebben en liepen door parcours van winkelstraat, bos en diverse andere decorstukken.  Vrijwilligers speelden de  rol van hulp-hond

·         Muziek – harpiste en fluitspeler op diverse plaatsen in het DogCenter ( 4 hallen)

·         Acteur in Dickens stijl heeft als omroeper, alle demonstraties en acties aangekondigd

·         Diverse Workshops; HondenSpiegelen, 3x

·         Diverse kramen; w.o. de kraam van Stichting De Hond Kan De Was Doen / Stichting Help, Hulphondenschool De Click.

·         Tovenaar die bijzondere wasjes doet ! in de door hulphonden gevulde wasmachine

·         Kleurplaat wedstrijd voor de kids !

·         Romantische Rockband SOLD (ook sponsoring) die heeft opgetreden, vanaf 16.30 uur

·         Loterij; er waren vele gedoneerde prijzen en regelmatig was er een “prijzenfestijn”

 

Kortom het was géén gewone “hondendag” maar vooral een onvergetelijke ervaring, met als doel dat we meer erkenning krijgen voor het werk en misschien ook wat overhouden om ons werk nog beter te kunnen doen ! Wat we van te voren als doelstelling hadden: “we willen een sfeervolle Open Dag met beleving”… is helemaal gelukt. De organisatie vertelde in het slotwoord, dat de Open Dag door dit succes, zeker herhaald zal gaan worden. De datum staat al vast ; 30 augustus 2014 !

 

Namens bestuur Stichting De Hond Kan De Was Doen

Voorzitter Philip Korff de Gidts

 

Meer weten over de Stichting?

Kijk op:  www.dehondkandewasdoen.nl

 

 

 

Caroline

“Ki"Kindermaatje"

Job en Puck

2013

Hallo ik ben Job, 10 jaar en door mijn spierziekte zit ik in een rolstoel. Puck is mijn maatje. Sanne van hulphondenschool de Click heeft eerst een hond speciaal voor mij gezocht. Dat is helemaal nog niet zo makkelijk en het heeft ook best wel lang geduurd. Ik kreeg Puck in de zomervakantie. Frauke van de hondenschool kwam Puck bij ons brengen op de camping in Zeeland! Het was geweldig met Puck aan het strand. We hoefden helemaal niet lang aan elkaar te wennen en hadden al snel een “click”. Puck is eigenlijk precies zoals ik mijn hond had voorgesteld. Ze is lief, stoer en heel slim. In korte tijd heeft ze al veel geleerd en ze kan ook al goed naast de rolstoel blijven lopen. Puck is gek op ballen en katten (om achteraan te rennen dan) en ze vindt het heerlijk om lekker gekrabbeld te worden. Als ik uit school kom word ik altijd vrolijk begroet. Ze duwt de deur achter me dicht of een la in de keuken en als ik iets laat vallen komt ze het weer bij me brengen. We leren haar nu trekken met een touw aan de deurkruk, zodat ze straks de deur open en dicht kan trekken en later ook mijn jas bijvoorbeeld. Puck is het mooiste cadeau wat je kunt krijgen.

 

Doei.

 

 

 

 

 

**************************************

“Interne week” november 2013 

 

Verslag van Dorrie Timmermans: 

De interne  week is voor mij een belangrijk onderdeel  in de hulphonden-opleiding geweest. Het is net als de groepslessen een goede aanvulling op de individuele trainingen. Het opleiden van Luka  tot hulphond is moeilijker dan ik had verwacht. Gelukkig heb ik in mijn leven geleerd dat moeilijk ook leuk kan zijn, zeker als het veel kan opleveren.

Het is moeilijk omdat ik een uitzonderlijk emotioneel jaar achter de rug heb en niet altijd lekker in mijn vel zit. Wat ook lastig  is, is dat ik nog te weinig begrijp van hondentaal. Ik moet nog leren hoe ik onze roedel (Ikzelf en Luka) aan ga sturen en hoe ik Luka de nieuwe vaardigheden kan aanleren, die mijn leven gemakkelijker gaan maken. In de individuele training is er veel aandacht voor het aanleren van de specifieke vaardigheden. Logisch want bij iedere handicap hoort een andere uitvoering en ook bij iedere hond hoort een  aparte aanpak.

Voor het aanleren van de specifieke vaardigheden is het essentieel dat Luka en ik een goed team gaan worden. Voorwaarde daarvoor is dat onze basis goed is, dat betekent dat ik moet weten hoe Luka denkt en reageert in allerlei verschillende situaties. Vooral in de externe week leren we veel van elkaar. Bijvoorbeeld hoe honden in verschillende situaties op elkaar en op ons reageren.

De externe week kwam voor mij om meerdere redenen als geroepen.

De week ervoor was ik helemaal wanhopig. Ik had het gevoel dat ik alles verkeerd deed. Huilend belde ik Frauke. Eerst was er aandacht voor mij en werd ik rustig, daarna kreeg ik met haar goede raad Luka weer rustig. Hoogste tijd om me een weekje alleen met Luka bezig te kunnen houden. Goed voor Luka en waarschijnlijk nog beter voor mij.

 

Uiteindelijk werd het voor mij een super week, met afstand de beste week van het jaar!

Het klopte dat ik na alle ellende dringend behoefte had aan een leuke ontspannende week, maar dat verklaard niet dat ik me zo goed voelde. Het was absoluut geen vakantie, maar een intensieve trainingsweek. Vroeg opstaan, douchen, aankleden, Luka uitlaten en eten geven, ontbijten en dan beginnen aan lange cursusdagen van 10 uur s’ morgens tot 10 uur s’ avonds. Maar zelfs na een leerzame drukke dag had ik een paar avonden genoeg energie over om nog gezellig na te babbelen of vrolijk mee te zingen met Sanne en Frauke.

 

Dat die week alles klopte was geen toeval. Natuurlijk was het fijn dat de teams goed bij elkaar pasten. De sfeer was open en iedereen wilde graag van elkaar leren. Volgens Sanne en Frauke zou woensdag de moeilijkste dag worden. Traditioneel lopen de derde dag de opgekropte irritaties tussen honden en mensen onderling zo hoog op dat ze tot uitbarsting komen. Maar ook woensdag was de sfeer tussen zowel de mensen als de honden harmonisch en ontspannen. Ook het weer zat meestal mee. Behalve op woensdag, toen regende het pijpenstelen tijdens de wandeling De rest van de week was het koud, maar droog en vaak zelfs zonnig weer.

Wat zeker geen toeval was, maar te danken was aan een goede en professionele voorbereiding was de schitterende locatie: Het Nationaal Drents Friese Wold; een perfecte accommodatie De Vrije Vogel, goed aangepast voor onze beperkingen. Maar ook de door ons gevraagde extra hulp of hulpmiddelen waren goed geregeld. Zo was er s’ morgens en s’ avonds thuiszorg voor Stef en ook mijn doucherolstoel stond netjes op de aangepaste badkamer. Mia, een enthousiaste vrijwilliger, stond de hele week voor ons klaar en zorgde ervoor dat we niets te kort kwamen. Maar ook voor een goed gesprek konden we bij haar terecht. 

Doorslaggevend voor het slagen van deze week waren natuurlijk Sanne, Frouke en Marijn. Hun kennis, ervaring en vooral hun gedrevenheid en enthousiasme zorgden ervoor dat we veel leerden. Wat ik fijn vind dat zij laten zien dat hun visie en theorie in de weerbarstige  praktijk ook echt werken. Het geeft  mij veel motivatie dat ik met zo’n  professioneel team kan samen werken.

Na deze week heb ik er alle vertrouwen in dat ik er samen met Sanne, Marijn en Frauke in zal slagen om Luka op te leiden tot mijn trouwe, slimme hulphond.

Dorrie Timmermans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verslag volgt later

*******************************

 

Butler van Anita

Roelf H. de Boer

Oud-minister en oud-vice minister president

 Cees Broekhoven

Lid Provinciale Staten van de Provincie Noord-Holland

 Mr. Arthur Th.H. van Dijk

Wethouder van economische zaken, grondzaken en toerisme Gemeente Haarlemmermeer

 Dr. Rogier Hintzen, neuroloog

MS Centrum ErasMS Rotterdam

 Mr. A. Stemerdink

Oud-minister en -staatssecretaris, oud-lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

 Berdien Stenberg

Musicus

*******************************

 

"Vriendenclub Ellen”

t.b.v. stichting “De hond kan de was doen"

Ook belangstelling voor deze vriendenclub? Dan vragen wij u zich bij de club aan te sluiten. Deze club van vrienden is een groep mensen en bedrijven, die het van groot belang vindt dat de teamtrainingen van de stichting nog meer bekendheid krijgen en dat zij financiële middelen tot haar beschikking blijft krijgen om speciale projecten voor mens en hulphond te kunnen uitvoeren, die de subsidie niet dekt, zoals “kindermaatje”. Hulp-Hondenschool De Click verzorgt hiervoor de praktische werkzaamheden.

Nieuwe vrienden kunnen zich bij ons aansluiten vanaf € 25,-- per jaar, bedrijven  vanaf  € 100,-- per jaar. Wilt u “ De hond kan de was doen” adequaat steunen, maak dan uw bijdrage over op de hierna vermelde rekening.                

Het bedrag kunt u over maken op rekeningnummer  345832302

t.n.v.: G.Avis-Blom   inz.St.Hond kan was doen  Hoofddorp.

Graag met vermelding van uw naam, adres en woonplaats. 

 U kunt uw gift aftrekken bij de belasting.

 

Opmaak en printen van de nieuwsbrief is in eigen beheer,

 m.m.v.: B. & B. Print En Office Heemstede

Alle giften komen geheel ten goede van de projecten.

 

e-mailadressen

e.gehrels-niemans@planet.nl

fam.avis@hetnet.nl     

 

 

Meer weten over de Stichting?

Kijk op:  www.dehondkandewasdoen.nl

 


Home