Home

Veel publiciteit voor "De hond kan de was doen" inzake ZORGVERZEKERAARS , o.a. in De Telegraaf en Hart van Nederland. 

 

VANUIT DE MEDIA- KASSA-TELEVISIE FEBRUARI

http://kassa.vara.nl/portal?_scr=kassa_artikel&number=2379124 (tijdelijk opnames op media player)

 

Nieuwe basisverzekering: onduidelijkheid vergoeding hulphond

Een hulphond ondersteunt iemand met een motorische functiebeperking bij activiteiten in het dagelijks leven. Er zijn geheel opgeleide honden te krijgen via Stichting Hulphond Nederland, of u kunt zélf een hulphond opleiden bij ‘Stichting De hond kan de was doen’.

 

Hulphonden (ook  wel socio - honden genoemd) en blindengeleide honden  worden sinds 1 januari 2006 vergoed als hulpmiddel in basispakket volgens de Zorgverzekerings wet. De individuele zorgverzekeraar mag zelf de voorwaarden stellen hoe de verzekerde in aanmerking kan komen en geïndiceerd dient te  worden.

 

Voorheen  werd het uit een AWBZ - subsidie betaald via het Ministerie van VWS. Dit werd door het CvZ (College voor Zorgverzekeringen) uitgevoerd dus er was 1 loket en 1 instelling die de indicaties binnen 2  weken deed.

 

De overheid is echter al in november 2005 gestopt met indiceren en de zorgverzekeraars zijn nog niet voldoende uitgerust, dus  worden mensen die een hulphond zouden  willen momenteel met een kluitje in het riet gestuurd en kunnen niets doen.

 

De hulphondscholen hebben al sinds december geen hond meer kunnen afleveren.

 

Wat gaat er nu mis:

 

Het is heel erg onduidelijk hoe het zit met de vergoeding van de hulphond  waardoor de boel nu al  weken stil ligt

 

 Als je de verzekeraar belt, krijg je vaak niet de juiste informatie (of zeer moeizaam) en wordt je afgescheept.

 

Een paar zorgverzekeraars zeggen zelfs aan de telefoon dat ze de hulphond niet vergoeden (het zit in het  wettelijk vastgestelde basispakket, alleen hoe ze het vergoeden mogen ze zelf bepalen).

 

Sommige verzekeraars  weten zelf nog niet  wat voor protocol ze precies (gaan) hanteren, daar  worden ook nog steeds onderhandelingen over gevoerd. CvZ heeft gesteld dat de invullingvan de regeling per 1 januari 2006 bekend moet zijn, maar dat is niet  waargemaakt.

 

Het is dus heel erg onduidelijk hoe je in aanmerking kan komen voor een hulphond/vergoeding (zowel als je een hulphond  wil maar ook als je er al een hebt).

 

Problemen met indiceren. Het protocol dat een aantal verzekeraars  wel al heeft, ziet er op zich goed uit op papier maar hoe in de praktijk uit te voeren? Ergotherapeuten, revalidatieartsen en/of huisartsen moeten in veel gevallen indiceren maar die zijn over het algemeen onbekend met het fenomeen hulphond. En lang niet iedereen die een hulphond zou kunnen gebruiken heeft een ergotherapeut of bijvoorbeeld revalidatiearts. Dat  werkt in de praktijk niet goed en houdt de boel op.  Er  werden de laatste maand al geen indicaties meer uitgevoerd via CvZ/de overheid terwijl ze dat pas in januari hadden mogen stopzetten, dat betekent extra oponthoud.

 

De overgang van de oude situatie (CvZ) naar de nieuwe (verzekeraars) verloopt niet goed. De zorgverzekeraars hebben natuurlijk heel veel te verwerken met alle  wetswijzigingen. De overheid had zorg moeten dragen voor een goede overgang, maar heeft dat volgens de hulphondenscholen nagelaten.

 

Er zijn hierdoor al sinds december geen nieuwe mensen meer geïndiceerd en ook geen honden meer geleverd.                     

 

Het Ministerie van VWS zegt dat alle betrokkenen al sinds voorjaar 2005  wisten dat het systeem zou veranderen en dat er dus tijd genoeg is geweest.

 

Reactie hondenscholen: het  was pas in oktober definitief duidelijk na goedkeuring door de Kamer, daarvoor  was het allemaal nog een concept. Dus pas toen konden ze echt aan de slag gaan, maar veel verzekeraars hadden op dat moment daar helemaal geen tijd voor met al die  wijzigingen.

 

Minister Hoogervorst is op 24 februari per brief aan de Tweede Kamer (staat op de site van VWS) ingegaan op de problemen met betrekking tot de hulphonden. Hij ziet geen reden tot ongerustheid: “De verzekerden die zijn aangewezen op de voorziening zullen niet gedupeerd  worden. De zorgverzekeraars hebben de plicht en verantwoordelijkheid om in deze zorg te voorzien en daarvoor de benodigde aanbieders en indicatiestellers te contracteren. Ik sluit echter niet uit dat enige vertraging is ontstaan in de afhandeling van aanvragen, gezien de drukte rond de invoering van de Zorgverzekeringswet. Indicatiebesluiten van Argonaut afgegeven vóór 1 januari 2006 blijven nog twee jaar geldig.”

 

De PvdA vindt de geruststelling van de Minister veel te mager. De zorgverzekeraars hebben zo ontzettend veel voor hun kiezen gekregen, dat het begrijpelijk is dat hier problemen zijn ontstaan. Zolang de situatie nog niet goed geregeld is, moet het oude systeem  weer van kracht worden, dus indiceren bij die ene instelling die daar speciaal voor is toegerust zodat er geen oponthoud meer plaatsvindt.

 

Zorgverzekeraars Nederland erkent dat er  wat aanloopproblemen zijn  wegens al het nieuws dat op ze is afgekomen met de invoering van de nieuw e Zorgverzekeringswet. Ze zijn nog steeds druk bezig om de invullingen de indicering voor de hulphond zo goed mogelijk te regelen, wat natuurlijk een geheel nieuwe verstrekking voor ze is.

 

Als een verzekerde onterecht wordt afgewezen, kan er een verzoek tot heroverweging worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Als dat niets oplevert, is er de CvZ Commissie Verstrekkingen Geschillen, Ombudsman Zorgverzekeringen of de rechter.

Terug naar

"Vrienden van stichting de hond kan de was doen"

 
Home