Home

Oprichting van de vriendenclub  

"Vrienden van Stichting De hond kan de was doen " 

en het verloop van het eerste jaar

 

 

JUNI 2005

Rond 15 mei 2005 besloten de initiatiefnemers van de vriendenclub: "Vrienden van Stichting De hond kan de was doen " op te richten.. 
Initiatiefnemers, Pim en Ellen, direct gevolgd door Geerke en Mieke werden daarna gevolgd door vele vrienden, die de stichting een warm hart toedragen.
Deze club van vrienden is een groep mensen en bedrijven , die het van groot belang vindt, dat de stichting meer naamsbekendheid krijgt en dat zij de stichting willen helpen, extra geld binnen te halen voor dingen die de subsidie niet dekt, zoals kindermaatje, auto 's en nazorg.

Dus gingen we aan de slag:

Onze eerste grote naamsbekendheid kregen wij door de stand op het concours hippique te Hoofddorp op 17, 18 en 19 juni.  Het was een hele klus om de 10 bij 5 meter grote stand in te richten, maar het zag er dan ook erg verzorgd en uitnodigend uit. De stand stond op een mooie plaats, deze konden wij tegen sterk gereduceerde prijs huren. Voor het inrichten van de stand kregen we ook hulp van  diverse sponsors.

We hadden mooi demonstratie materiaal, folders en posters.

De gastvrouwen/heren hebben drie dagen lang met enthousiasme mensen te woord gestaan en de deelnemers van drinken (was erg nodig tijdens die warme dagen) en van eten voorzien. 

Ook was er altijd iemand van de instructeurs van de stichting aanwezig, wat natuurlijk erg belangrijk was.

Ook kwamen de mensen van het nieuwe bestuur regelmatig in de stand.

De deelnemers tijdens die dagen waren René, Arie, Dave, Patricia, Femke en Ellen. Zij gaven mooie demonstraties en stonden belangstellenden enthousiast te woord.

Tijdens de grote show op het hoofdterrein zaterdagavond traden Patricia met Mei-Li en Femke met Moppie op. Zij werden begeleid door Judith van de stichting, die op deze manier aan de toeschouwers duidelijk kon maken wat nou precies de stichting “De hond kan de was doen”  betekent.

De heer Broekhoven hield een openingswoord en vertelde waarom deze stichting zo belangrijk is. Daarna was er het indrukwekkende deel van de demonstratie, gevolgd door het openen en dichtdoen van het hekje van de dressuurring, door Patricia met Mei-Li voor Tommie Visser, die een kuur op muziek reed. Hij werd begeleid door een fantastisch optreden van Berdien Stenberg, die op een indrukwekkende manier samen met Pim Gehrels, ook te paard, het hoofdterrein op kwam. Berdien Stenberg  en de heer Broekhoven staan ook op de lijst van  comité van aanbeveling.

De stand kreeg ook nog bezoek van andere gasten; de burgemeester van de Haarlemmermeer, wethouder Arthur van Dijk (ook in het comité van aanbeveling) en heel vereerd waren wij met het bezoek van Erika Terpstra.

Tommie Visser maakt nu ook via zijn website vermelding van deze wedstrijd en maakt dus ook in de paardenwereld bekendheid aan de stichting “De hond kan de was doen".

En soms gebeuren er ook wel eens nare dingen tijdens een evenement en dat was het ongeval op het hoofdterrein met de vriendin van Dave. Tijdens de show met de snelle strijdwagens kon een deelnemer de bocht niet meer halen met alle gevolgen van dien. Het was erg schrikken, ook voor de deelnemers aan de show, maar gelukkig liep het allemaal beter af als dat het er uitzag en houdt Merel er hopelijk geen nare gevolgen aan over.

Al met al heeft dat weekend 34 vrienden opgeleverd voor de vriendenclub van de stichting en er zullen er nog veel meer volgen. (opbrengst in totaal 3500 € na aftrek van kosten) Er zijn ook  donateurs bijgekomen bij de stichting zelf.

De spaarpot waar, vooral door het optreden van Patricia bij de viptent gul gegeven werd, leverde ook ruim 500 euro op. Er is veel naamsbekendheid door dit gebeuren ontstaan en er volgden enige krantenberichten . 

 

 

JULI 2005

Nu het vakantietijd is , is het wat rustig, maar het bedenken en verwerken van ideeën gaat gewoon door en na de vakantie staan er al demonstraties bij rotery’s op de agenda, te beginnen in Noordwijk. 

 

De lijst van leden groeit gestaag. 

Er zijn nu 43 leden lid.

 

AUGUSTUS 2005

26 augustus: De 50e "Vriend van Stichting De hond kan de was doen" heeft zich aangemeld bij de vriendenclub.

Het totaalbedrag van toegezegde bedragen  door de vrienden staat nu op € 6400,00 

De meeste vrienden hebben hun bijdrage reeds overgemaakt. 

(Let op: U ontvangt geen acceptgiro. Het rek.nummer staat binnen in de folder)

 

SEPTEMBER 2005

7 September is er een bezoek gebracht bij de rotary in Noordwijk. 

De presentatie was  erg duidelijk en samen met de demonstratie indrukwekkend. 

Hopelijk brengt dit bezoek een positief contact voort.  

 

Vandaag de 21e is de herfst begonnen. 

Uit onverwachte hoek kwam weer € 250 binnen van het 54e lid. 

Het totaal bedrag dat onze vrienden hebben ingebracht staat nu op € 6900.

 

OKTOBER 2005

1 oktober:In heel Nederland worden momenteel sponsor-geldakties gevoerd, om de stichting te helpen voort te blijven bestaan. de stichting is in onderhandeling met de overheid. In deze fase benaderen we de media nog niet.

We zijn met z'n allen hard bezig extra geld in te zamelen. Er is dus nog een lichtpuntje, daar houden we ons aan vast 

Het nieuwe interim bestuur heeft het afgelopen half jaar echt heel veel en heel deskundig werk verzet en tot vorige week, zag alles er heel hoopvol uit.

De op zich zelf staande vriendenclub is toch nog steeds een heel sterk punt in het geheel, wat zij in zo een korte tijd gepresteerd heeft. 

7 oktober: De aktie is geslaagd. Binnen een week is er 100.000 € opgehaald. 

De gesprekken met VWS worden vervolgd.

Het laatste gesprek op 25 oktober was heel gunstig en de stichting kan  doorgaan

en een nieuwe start maken. 

Deze maand zijn we met de stichting op 2 Rotary's geweest in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp voor een presentatie en demonstratie met hulphond.

 

Ondertussen is het aantal leden van de vriendenclub gestegen naar 58 voor een totaal bedrag van 7675 €. 

In november kunt u de nieuwsbrief verwachten, waarin wij u kunnen vertellen waar de stichting het geld aan wil besteden.

 

NOVEMBER 2005

Op 23 november is onze eerste nieuwsbrief verstuurd.  Deze informeert u over ons eerste half jaar. De nieuwsbrief ziet er mooi uit, met foto's. De eerste nieuwsbrief hebben we per gewone post verzonden.  Bijgesloten ontving u een folder, met de bedoeling, dat een ieder van u probeert een nieuw lid aan te dragen, zodat we Stichting "De hond kan de was doen" nog meer kunnen helpen.

Zie: Nieuwsbrief

Wij zijn zeer verheugd, u te kunnen vertellen, dat onze “vriendenclub” voor de opleiding van twee “kindermaatjes” à € 2500 heeft kunnen bijdragen aan Stichting “De hond kan de was doen”, door uw hulp. 

Uw heeft hiermee 2 jongens van 11 en net 12 jaar, Thomas en Peter, heel gelukkig gemaakt, omdat zij nu een stuk onafhankelijker zijn, doordat hun maatje en hulphond  ze met allerlei dingen kan helpen.

 

DECEMBER 2005

Deze maand is het rustig.

Van harte wensen wij jullie goede Kerstdagen. 

Het einde van dit jaar sloten we af met een ledental van 63 personen, die met elkaar voor een totaalopbrengst van € 8025,00  zorgden.

 

JANUARI 2006

Van harte wensen wij jullie allen een heel voorspoedig 2006. 

Het komende jaar hopen wij weer op jullie te mogen rekenen en hopen we nog vele nieuwe leden te mogen verwelkomen.  Helpt u ons mee? 

Januari is goed begonnen, met 2 nieuwe leden er bij, die zich rond de kerstvakantie hebben aangemeld. 

 

FEBRUARI 2006

Deze maand was er vanuit de Stichting behoorlijk wat nieuws in de Media over de problemen rond de overgang naar  de zorgverzekeraars. 

Voor de hulphonden-scholen is dit een groot probleem, waar zij nu toch ook nog niet de dupe van mogen worden?

Er stond een stuk in de telegraaf, er was een programma bij Hart van Nederland en een programma bij Kassa, ook op de televisie. Daarover meer zie Media febr 2006. 

De opbrengst van de grote puzzel-aktie van de Telegraaf is voor een deel voor  Stichting De hond kan de was doen.

De volkskrant had op hun website op de voor-pagina een filmpje gezet over de problematiek met de zorgverzekeraars.

http://www.volkskrant.com/videoreportages/159 

 

MAART 2006

Onze vriendenclub heeft op dit moment 67 leden, goed voor een totaal bedrag van € 8250 per jaar. 

De twee kindermaatjes Thomas met Cenna en Peter met Laika, voor wie de vriendenclub de opleiding heeft kunnen sponsoren, hebben hun opleiding succesvol afgerond en zij hebben hun diploma kunnen behalen. Is het niet geweldig, dat wij dit met elkaar financieel hebben kunnen realiseren, zodat Peter en Thomas samen met hun hulphonden zo een goede prestatie hebben kunnen leveren en nu een stuk minder afhankelijk zijn door hun geweldig getrainde honden? 

Kijk ook eens op de mooie en bijgewerkte website van de Stichting. www.de-hond-kan-de-was-doen.nl  en  dan bij nieuws 6 maart. 

 

We hopen in de toekomst nog meer kindermaatjes te mogen sponsoren. 

 

Druppelen er nog steeds nieuwe leden bij onze vriendenclub binnen, ook proberen we de stichting te helpen aan nieuwe aandeelhouders, die een aandeel in zelfstandigheid kunnen kopen. Zie ook daarover op de website van de stichting. 

Tevens hebben wij soms met personen van Rotary's en/of Lions de eerste contacten waarbij wij ons enthousiasme proberen over te dragen over de stichting, zodat zij zich gaan interesseren voor dit mooie goede doel en in contact willen komen met de stichting. Daar zijn al heel mooie resultaten door ontstaan. 

 

APRIL 2006 

 

Stichting `De hond kan de was doen` heeft deze maand erg moeilijke besluiten moeten nemen. Hiervoor verwijs ik u naar de brief van de stichting van 27 april 2006.  

Het goede nieuws uit deze brief wil ik hier graag nog even benadrukken: 

Het goede nieuws is dat door alle hulp, die de stichting heeft gehad, onder andere van u, zij in staat is de nazorg van de vijftig hulphonden gebruikers te garanderen. De wijze waarop dit zal plaatsvinden, is in onderhandeling. Ook kunnen hierdoor de teamtrainigen die nu nog lopen worden voltooid. Bovendien, er zijn ontwikkelingen om ook de nieuwe trainingen te kunnen voortzetten in een andere vorm. De instructeurs van de stichting zijn hier hard mee bezig. De stichting zal zich dan ook niet opheffen maar haar binnenkomende gelden, die welkom blijven, aan nazorg besteden. Zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest en hadden vijftig mensen met een beperking hun status hulphond verloren.

 

 

Hieruit kunnen we concluderen, dat onze  vriendenclub ook voor de toekomst van groot belang zal blijken te zijn, om  die dingen te kunnen blijven steunen, die de subsidie niet dekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kindermaatje en andere speciale projekten. 

 

Zodra wij wat meer duidelijkheid hebben op welke wijze de voortgang van de unieke trainingsmethode voor mens en hulphond gaat plaatsvinden, in welke vorm dan ook, zullen wij u informeren en op de hoogte houden.

 

Mei 2006

 

10 mei 2006 

 

Overname werkzaamheden door (Hulp)Hondenschool "De Click"

Stichting De hond kan de was doen heeft moeten besluiten haar praktische werkzaamheden onder te brengen bij (Hulp)Hondenschool "De Click".

Daar de overgangsregeling van subsidie naar de zorgverzekeraars veel vertragingen heeft opgeleverd voor wat betreft de indicatiestelling van deelnemers, is het de Stichting, ondanks alle acties naar de overheid, niet gelukt haar voortbestaan, in praktische zin, te behouden.

Stichting De hond kan de was doen blijft financieel verantwoordelijk voor de nazorg van alle deelnemers welke zij in afgelopen jaren heeft opgeleid. Ook zal zij bijzondere projecten, als Kindermaatje, financieel blijven ondersteunen.

De Stichting draagt echter alle praktische zorg over aan
(Hulp)Hondenschool "De Click".
Deze bestaat uit het instructeursteam van Stichting De hond kan de was doen. Zij nemen alle verantwoordelijkheden over en werken vanuit dezelfde visie en methode als waar Stichting De hond kan de was doen voor staat. Zij zullen werken vanuit een kleinere personeelsbezetting, waardoor een grote overhead wordt voorkomen. Er is dus sprake van een doorstart.

Een ieder die contact met de Stichting heeft gehad, is overgenomen in het systeem van (Hulp)Hondenschool "De Click".

Binnen afzienbare tijd zal (Hulp)Hondenschool "De Click" haar eigen webadres hebben en zal zij haar website aan u kunnen presenteren. De informatie op de website van Stichting De hond kan de was doen is echter representatief voor het werk welke (Hulp)Hondenschool "De Click" zal voortzetten. De informatie, voor wat betreft de opleiding, is vrijwel identiek te noemen.

Onze vriendenclub is heel blij, dat de praktische werkzaamheden van de stichting voortgezet worden door (Hulp)Hondenschool "De Click".

Daar de stichting zelf verantwoordelijk blijft voor bovengenoemde zaken, hopen wij van harte op uw steun te mogen blijven rekenen

 

15 mei 2005 - 15 mei 2006 

Een jaar geleden besloten we de vriendenclub t.b.v. stichting "De hond kan de was doen" op te richten. 

Gedurende dit jaar zijn er vele ups en downs geweest binnen de stichting. 

Mooie resultaten zijn er geboekt door het interimbestuur, sponsorwerving kwam goed op gang, grote geldaktie werd een succes, iedereen maakte vele overuren en het geheel was goed op de rit. Door overmacht heeft de stichting echter toch het besluit moeten nemen een andere koers te gaan varen, zoals hierboven beschreven. 

De vriendenclub heeft goed gedraaid en heeft de stichting goed kunnen helpen, denk vooral nog even aan de twee "kindermaatjes". Wij hopen binnenkort weer een "kindermaatje" te mogen sponsoren.

 

Hartelijk dank aan allen die onze vriendenclub gedurende dit jaar gesteund hebben. Om verwarring te voorkomen hebben we onze vriendenclub de naam "Vriendenclub Ellen" gegeven. Dank voor uw deelname aan evenementen en projecten waardoor de stichting, dus het bestuur en het instructie-team een gevoel van "we staan er niet alleen voor" heeft kunnen ervaren. Dank dat u ons werk van de vriendenclub een warm hart toedraagt en ons steunt om het voortbestaan van de stichting, nieuwe opzet, helpt te realiseren en de doorstart van het opleiden van hulphonden met de unieke methode van teamtraining, helpt mogelijk maken, hun belangrijke werk voort te zetten.

 

Op naar het volgende jaar !!  

 

 

Bekijk het verdere verloop op: Huidige stand van zaken 2e jaar

 

Terug naar

"Vriendenclub Ellen" t.b.v. stichting "De hond kan de was doen"

 
Home